Opptak til NUSO 2018-2019

NUSO utvider og tar opp musikere for en periode på to år av gangen. Skal du være med, må du søke innen 15. januar!

I over 29 år har NUSO — Norsk Ungdomssymfoniorkester vært et nasjonalt symfoniorkester for ungdom. Nå gjør vi noen grep for å styrke orkesteret som et godt sted å spille og utvikle seg musikalsk, og som en leverandør av kunstneriske prestasjoner av høy kvalitet.

NUSO har vært bygget opp rundt en ukelang samling i sommerferien. De siste årene har vi også utvidet med en høstsamling. Nå utvider vi enda mer.

Fra og med 2018 blir orkesteret organisert i perioder på to år. Det vil si at man søker om opptak for to år av gangen. NUSO er planlagt å ha fire samlinger i løpet av denne perioden.

Ved å spille sammen over flere år vil vi at orkesteret skal bli enda mer samspilt og kunne ha enda mer ambisiøse mål — og at musikerne som spiller i orkesteret skal ha enda bedre muligheter til å utvikle seg musikalsk.

Vil du være med? Søknadsfrist for perioden 2018-2019 er 15. januar.

Her kan du se hva som kreves for å søke opptak til NUSO — Norsk Ungdomssymfoniorkester.

Assistentdirigent i NUSO

UNOF – De Unges Orkesterforbund er med i en ny satsning på unge dirigenter i Norge i samarbeid med Sparebankstiftelsen Dextra. I den anledning vil vi åpne opp for en assistentdirigent i NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester.

Dette er ment som et ekstratilbud til noen som også kan spille i orkesteret.

Form og innhold er under utarbeidelse, men her er rammer for assistentdirigentplassen.

Hva krever vi av deg?

Assistentdirigenten er med på NUSO som en vanlig deltaker på orkesterets samlinger og må derfor:

  • Være mellom 13 og 22 år
  • gjøre nødvendige forberedelser og gjøre seg kjent med verkene
  • følge regelverket for kurset
  • Ha muligheten til å spille med i orkesteret utenom direksjons/egenstudie-økter, eller på noe av repertoaret. Hvis det kommer søkere som ikke spiller orkesterinstrumenter, kan  gjøre unntak fra dette
  • bo sammen med resten av orkesteret og være en del av det sosiale fellesskapet
  • betale deltakeravgift
  • send inn vanlig søknadsskjema, noter at du søker som dirigent også

Søkeren må også sende inn et motivasjonsbrev der de skriver om sin erfaring og hvorfor de vil dirigere. Hvis søkeren har noe videomateriell av seg selv som dirigerer, så kan de sende inn det til nuso@unof.no eller dele det med oss på annen måte.

Det er ikke satt opp noen formelle krav til kompetanse, utdanning eller erfaring. Dette er i utgangspunktet ikke et tilbud for direksjonsstudenter på høyere nivå, eller nyutdannede dirigenter, da det finnes egne tilbud for disse.

Hva kan vi tilby?

Assistentdirigenten får «timer» med dirigent Torodd Wigum når de andre i orkesteret har gruppetimer, eller andre egnede tidspunkt. Nivået tilpasses assistentdirigenten.

Assistentdirigenten får også prøve å dirigere og innstudere noe av musikken med orkesteret.

Utover dette Torodd dele av sin kunnskap om klassisk musikk, orkester og partiturlesing.

Hvis du har konkrete spørsmål, kontakt nuso@unof.no, vi kan videreformidle spørsmål til Torodd Wigum.