Assistentdirigent i NUSO

UNOF – De Unges Orkesterforbund er med i en ny satsning på unge dirigenter i Norge i samarbeid med Sparebankstiftelsen Dextra. I den anledning vil vi åpne opp for en assistentdirigent i NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester.

Dette er ment som et ekstratilbud til noen som også kan spille i orkesteret.

Form og innhold er under utarbeidelse, men her er rammer for assistentdirigentplassen.

Hva krever vi av deg?

Assistentdirigenten er med på NUSO som en vanlig deltaker på orkesterets samlinger og må derfor:

  • Være mellom 13 og 22 år
  • gjøre nødvendige forberedelser og gjøre seg kjent med verkene
  • følge regelverket for kurset
  • Ha muligheten til å spille med i orkesteret utenom direksjons/egenstudie-økter, eller på noe av repertoaret. Hvis det kommer søkere som ikke spiller orkesterinstrumenter, kan  gjøre unntak fra dette
  • bo sammen med resten av orkesteret og være en del av det sosiale fellesskapet
  • betale deltakeravgift
  • send inn vanlig søknadsskjema, noter at du søker som dirigent også

Søkeren må også sende inn et motivasjonsbrev der de skriver om sin erfaring og hvorfor de vil dirigere. Hvis søkeren har noe videomateriell av seg selv som dirigerer, så kan de sende inn det til nuso@unof.no eller dele det med oss på annen måte.

Det er ikke satt opp noen formelle krav til kompetanse, utdanning eller erfaring. Dette er i utgangspunktet ikke et tilbud for direksjonsstudenter på høyere nivå, eller nyutdannede dirigenter, da det finnes egne tilbud for disse.

Hva kan vi tilby?

Assistentdirigenten får «timer» med dirigent Torodd Wigum når de andre i orkesteret har gruppetimer, eller andre egnede tidspunkt. Nivået tilpasses assistentdirigenten.

Assistentdirigenten får også prøve å dirigere og innstudere noe av musikken med orkesteret.

Utover dette Torodd dele av sin kunnskap om klassisk musikk, orkester og partiturlesing.

Hvis du har konkrete spørsmål, kontakt nuso@unof.no, vi kan videreformidle spørsmål til Torodd Wigum.

Leave a Reply