Neste stopp Estland

Tubin, Tsjaikovskij og Irgens-Jensen! NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester reiser til Estland med framtredende norske, russiske og estiske komponister i bagasjen.

Estlandsturneen blir den siste samlingen for NUSOs kull 2018-19, og avsluttes med to storslagne konserter i Jõhvi og Tallinn.

Om konsertene

  • Fredag 2. august kl 19:00: Johvi Concert Hall (billetter / Facebook).
  • Lørdag 3. august kl. 19:00: Kaarli Church, Tallinn (billetter / Facebook).

Repertoar:

  • Ludvig Irgens-Jensen – Passacaglia (1927)
  • Eduard Tubin – Estonian Dance Suite (1938)
  • Pjotr TsjaikovskijSymfoni nr. 5 (1888)

Konsertene ledes av orkesterets faste dirigent, Torodd Wigum. 

Om NUSO

NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester består av 84 orkestermusikere fra hele landet. Musikerne er mellom 13 og 20 år og holder et høyt nivå.

Tidligere har NUSO vært satt sammen på nytt for hver enkelt samling, men siden 2018 har orkesteret vært et fast ensemble som velges ut for en toårsperiode av gangen. Estlandsturneen markerer slutten på NUSOs første toårsperiode.

Orkesteret har hatt fire samlinger i løpet av disse to årene. Gjennom å spille sammen over tid har musikerne kunnet knytte seg sammen både musikalsk og sosialt. Slik kan NUSO være det vi ønsker at det skal være – en arena der unge musikere kan bli kjent med hverandre og utvikle sine ferdigheter.

Over nyttår starter en ny runde med prøvespill og opptak av et nytt kull dyktige orkestermusikere.

Leave a Reply