NUSO flytter toårsperioden ett år fram i tid

På grunn av koronakrisen ble ikke året 2020 slik vi hadde sett for oss. De siste ukene har vi forsøkt å finne løsninger for å kunne gjennomføre NUSO-samlingen i sommer. Det har dessverre vist seg vanskelig å både tilrettelegge for smitteverntiltak og samtidig lage et godt nok sosialt og musikalsk tilbud til orkesteret. Vi ønsker å gi et så godt og fullverdig tilbud som mulig, og har derfor i dag tatt beslutningen om å utsette årets sommersamling til neste år. Vi utsetter også årets høstsamlingen ett år frem i tid. Det var planlagt å bygge videre på repertoaret og arbeidet fra sommersamlingen, og vi synes det er lite gunstig at orkesteret møtes for første gang på en såpass kort og intensiv samling som det høstsamlingen er.  

Dette betyr at hele NUSOs toårsperiode blir forskjøvet ett år fram i tid. Vi kommer fortsatt til å gjennomføre alle de fire NUSO-samlingene, bare et år senere, altså i 2021 og 2022. Vi jobber nå med å ombooke overnatting, konsertsaler og andre avtaler. Vi kommer tilbake med endelige nye datoer for samlingene, men vi prøver å legge de til ca de samme datoene som var planlagt i den opprinnelige toårs-perioden. 

Alle som er tatt ut til å være med i NUSO 2020-2021 vil fortsatt kunne være med helt fram til 2022, selv om noen da vil være over den øvre aldersgrensa. Samtidig har vi forståelse for at ikke alle kan være med helt fram til 2022, f.eks. på grunn av studier, flytting eller andre ting. 

Det var en vanskelig og trist avgjørelse å utsette årets NUSO-samlinger, og vi forstår at orkesteret synes det er leit. Det er spesielle tider vi er inne i, og vårt viktigste fokus er selvsagt trygghet og helse for alle de involverte. Vi vil oppdatere deltakerne på mail når vi har mer informasjon om samlingene. Vi legger også ut informasjon her på nettsidene og på Facebook.

Vi ser fram til fire flotte orkestersamlinger i 2021 og 2022!

Leave a Reply