Smitteverntiltak på NUSO-samlingen i Hønefoss

Vi er opptatte av at alle skal føle seg trygge på NUSO-samling, og i samarbeid med folkehøgskolen har vi derfor utarbeidet en rekke tiltak for å redusere risikoen for smitte og spredning av koronavirus. 

Det viktigste å huske på er: 
– Hold deg hjemme hvis du er syk. 
– Sørg for god hoste- og håndhygiene
– Hold avstand til andre

Vi følger nøye med på myndighetenes råd og anbefalinger. Smitteverntiltakene nedenfor er basert på dagens smittesituasjon og anbefalinger for barne- og ungdomsaktiviteter i trinn 3 i Regjeringens gjenåpningsplan. Dersom det skulle komme endringer i regler og anbefalinger, nasjonalt eller lokalt i Hønefoss, tilpasser vi tiltakene våre etter det. Vi er seks voksne ledere til stede på samlingen, og vi er godt drillet i smitteverntiltak og rutiner. I tillegg vil dere møte instruktører, dirigent og personale ved folkehøgskolen.  

Oppmøte
Vi oppfordrer alle til å teste seg for Covid-19 innen 48 timer før ankomst til samlingen. Vi kommer ikke til å registrere negativt prøvesvar, men vi håper alle vil bidra til denne ekstra graden av sikkerhet. Det er også viktig at alle har lastet ned smittestopp-appen før de ankommer skolen. 

Om mulig bør man unngå situasjoner hvor det er høy risiko for å utsettes for smitte i uka før samlingen. 

Det er satt opp to tidspunkter for oppmøte og registrering på folkehøgskolen, basert på hvilken kohort/gruppe du tilhører (se under). Vi gjør dette for å hindre at alle ankommer skolen samtidig og at det blir trengsel. Gi oss beskjed hvis du ikke kan møte opp på oppsatt tidspunkt (f.eks. hvis du kommer langveis fra), så kan vi ta imot deg når du kommer. Foresatte kan dessverre ikke være med inn på området. 

Kohorter
Orkesteret blir delt inn i to kohorter på cirka 40 personer. Disse kaller vi for gruppe 1 og 2. Kohortene er fordelt på bakgrunn av instrumentgruppene:

Gruppe 1:                                           
– 1. fiolin
– 2. fiolin
– Bratsj
– Piano
– Slagverk
– Assistentdirigenter

Gruppe 2: 
– Cello
– Kontrabass
– Horn
– Treblås
– Messing

De to gruppene skal ha minst mulig nærkontakt med hverandre, og også innad i kohortene anbefales det å holde 1 meter avstand til andre. Sommeraktiviteter for barn og unge har fritak fra regelen om 1 meter avstand dersom det er til hinder for å gjennomføre aktiviteten. Det betyr at vi kan samles til tuttiøvelser og konserter, selv om vi da sitter nærme hverandre. I alle andre situasjoner bør vi holde avstand til andre. 

Alle instrumentgruppene vil dessuten få tildelt en av NUSO-lederne som sin primære kontaktperson. 

Overnatting 
På NUSO-samlinger sover man ofte på 2- og 3-sengsrom. Det er hyggelig og sosialt, men akkurat i år blir det noen flere enkeltrom. En del kommer likevel til å måtte dele rom med en annen i sin instrumentgruppe.  

De fleste rommene deler felles toalett og bad med de andre på internatet. Fellesområdene på skolen rengjøres tre ganger om dagen, og dette gjelder også badene. 

Matservering 
Alle får tildelt en fast plass i matsalen som man må sitte ved til alle måltider. I tillegg blir det matservering i to puljer. Hvilken gruppe som spiser først bytter vi på annenhver dag, og det blir hengt opp tydelige beskjeder om hvilket klokkeslett gruppene skal møte opp. 

Utenfor samlingen
Alle situasjoner hvor man møter folk utenfor NUSO-området, er en potensiell risiko for å ta med smitte inn til de andre i orkesteret. Vi oppfordrer derfor alle til å ikke ta unødvendige turer inn til byen og oppsøke butikker og spisesteder. I stedet inviterer vi alle til vår nyetablerte egen NUSO-kiosk på folkehøgskolen! 

Hvis noe skulle skje
Dersom en deltaker får koronasymptomer, vil han eller hun måtte være i karantene på folkehøgskolen fram til negativt prøvesvar foreligger. Dersom derimot en deltaker får beskjed om at en nærkontakt har testet positivt, må vedkomne hentes hjem. Det samme gjelder dersom en deltaker tester positivt for koronaviruset. Vi har ikke anledning til å være på skolen lenger enn til 14. august, og en eventuell isolasjon på grunn av korona kan ikke gjennomføres her. Det er viktig at man ikke reiser kollektivt ved smitte eller mistanke om smitte, og dersom man ikke kan hentes hjem må eventuelle kostnader ved alternativ overnatting dekkes selv.  

Alle deltakere og foresatte skal føle at det er trygt å reise på NUSO-samling. Dersom dere har noen spørsmål eller noe dere ønsker å ta opp med oss, ta gjerne kontakt. Hvis noen er i risikosonen eller har andre behov vi burde vite om, så si ifra.