Prøvespillet skal bestå av to kontrasterende verk; ett hurtig teknisk verk og ett rolig verk som viser evne til frasering.

Vi anbefaler at dere benytter et verk fra denne lista, men kan også godta liknende verk. Lista sier uansett noe om ferdighetsnivået vi forventer og er stykker som viser flere sider av en god orkestermusiker.

Fløyte / piccolo

W.A. Mozart: 1. sats fra en av fløytekonsertene
C. Debussy: Syrinx
A. Vivaldi: Piccolokonsert i C-dur, 1. & 2. sats

Obo

R. Schumann: Romance nr. 1
G.F. Händel: Konsert i g-moll, 1. & 2. sats

Klarinett

enten N.W. Gade eller Schumann: Fantasistykke
et selvvalgt stykke

Fagott

A.Vivaldi: To satser fra en av konsertene
et selvvalgt stykke

Horn

W.A. Mozart: 1. & 2. sats fra en av hornkonsertene
enten C. Saint-SŠens: Romance eller Richard Strauss: Hornkonsert nr. 1, 1. sats

Trompet

enten Haydn eller Hummel: 1. sats fra Trompetkonsert
eller et selvvalgt stykke

Trombone

Bordogni: en valgfri etyde (utg. Roschut)
enten A. Guilmant: Morceau Symphonique eller Hasse: Suite – alle satser

Bass-trombone

Bordogni: en valgfri etyde (utgitt av Ostander)
enten G. Tibor: Introductione og Tema (fra Introductione, tema og variasjoner)
eller A. Wilder: Sonate, 4. sats eller Hindemith: Drei leichte Stÿcke (originalt for cello)

Tuba

M. Bordogni: Etyde nr. 1 eller 7 – fra «43 Bel Canto Studies»
et selvvalgt stykke

Slagverk

Slagverkerne skal prøvespille på to ulike instrumenter: Skarptromme/melodisk, skarpstromme/pauker eller melodisk/pauker

Skarptromme

M. Goldenberg: En etyde fra «Modern School for Snare Drum»

Melodisk

M. Goldenberg: En etyde fra «Modern School»

Pauker

Vic Firth: Etyde nr. 2 fra «The Solo Timpanist»

Fiolin

W.A. Mozart 1. sats fra fiolinkonsert nr. 3, 4 eller 5
Et langsomt stykke fra romantikken eller nyere tid

Bratsj

Telemann: Bratsjkonsert – 1. sats
J. Chr. Bach: Bratsjkonsert – 1. sats fram til piu calmo (tall 7)

Cello

J.S. Bach: Courante fra 1. suite i G-dur
Et selvvalgt stykke

Bass

Saint-Sa‘ns: «Elefanten» fra Dyrenes karneval
Franz Simandl: En etyde

Harpe

Ta kontakt for anbefalt repertoar