Orkestersamlinger 2021-2022

Grunnet koronasituasjonen utsettes orkesterperioden 2020-21 ett år fram i tid. De fire planlagte orkestersamlingene vil arrangeres i 2021 og 2022, og følger den planlagte rekkefølgen. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i planene nedenfor.

Sommersamling 2021:
07. – 15. august

NUSO sparker i gang toårsperioden med samling i Hønefoss. Repertoaret består av symfoniske verker, med dirigent Torodd Wigum i spissen. Avslutningskonserten vil foregå under Oslo Kammermusikkfestival som en del av det offisielle festivalprogrammet.

Konserter:
14.08.2021: Annonseres senere
15:08.2021: Oslo

Repertoar:
– Ludwig van Beethoven – Ouverture til Egmont
– Camille Saint-Saëns – Symfoni nr. 3 (Orgelsymfoni)
Øvrig repertoar annonseres senere.

Dirigent:
Torodd Wigum

Høstsamling 2021:
14. – 17. oktober

NUSO tar turen til Sandnes og Stavanger for å spille i flotte Stavanger Konserthus. På konserten vil NUSO fremføre et bestillingsverk av Nils Henrik Asheim, skrevet spesielt for prosjektet «Instrumenter i fokus». NUSO vil urfremføre verket sammen med deltakere fra Oborama, Nordisk Fagottsymposium, Norsk Kontrabassklubb, samt harpe og orgel-samlinger som finner sted i Stavanger samtidig som NUSO-samlingen. «Instrumenter i fokus» er en kampanje for å øke rekrutteringen på fem «utrydningstruede» instrumenter i den klassiske og symfoniske musikken: obo, fagott, kontrabass, harpe og kirkeorgel. NUSO spiller også flere verk som inkluderer disse instrumentene, så det blir en samling i «Instrumenter i fokus’» tegn. 

Konserter:
17.10.2021 – Stavanger Konserthus

Repertoar
– Nils Henrik Asheim – Bestillingsverk for «Instrumenter i fokus»
– Camille Saint-Saëns – Symfoni nr. 3 (Orgelsymfoni)
– Harald Sæverud – Fagottkonsert m. solist Kristian Oma Rønnes

Dirigent
Torodd Wigum

Sommersamling 2022:
23. – 31. juli

Sommeren 2022 møtes NUSO til samling i Trøndelag. Det blir et storslått symfonisk fokus på samlingen, med flere velkjente verker av store komponister. 

Konserter:
Konserter annonseres senere.

Repertoar:
– Sergei Rachmaninoff – Klaverkonsert nr. 2.
– Dmitri Sjostakovitsj – Symfoni nr 5
Øvrig repertoar annonseres senere.

Dirigent:
Torodd Wigum

Høstsamling 2022:
13. – 16. oktober

Vi runder av toårsperioden med et fyrverkeri av en avslutning! Gjør deg klar for rytmer, farger og dansetrinn når NUSO spiller opp til latinamerikansk aften på Hamar. 

Konserter:
 16.10.2022 – Hamar Kulturhus

Repertoar:
Repertoar annonseres senere.

Dirigent:
Dirigent annonsere senere.