Søknad om reduksjon av deltakeravgift

NUSO tilbyr støtte til deltakere som ellers ville hatt problemer med å betale deltakeravgiften. For å sikre at støtten går til de som har størst behov for den, må du begrunne hvorfor din økonomiske situasjon tilsier at du trenger støtte. Det er mulig å få innvilget opptil 80% reduksjon av deltakeravgiften, og man søker for hele toårsperioden. Søknadsskjemaet finner du nederst på denne siden.

Dersom du blir innvilget støtte, blir beløpet trukket fra deltakeravgiften som skal betales i starten av toårsperioden. Vi sender vanligvis ut en samlet faktura for alle de fire samlingene, på til sammen 9500 kr. Fakturaen kan deles opp etter avtale.

NUSO opererer med søskenrabatt. Får du slik rabatt vil det trekkes fra støttebeløpet. Basert på din bostedsadresse vil du også kunne få noe reisekompensasjon trukket fra deltakeravgiften. Reisekompensasjonen regnes ut automatisk og påvirker ikke støttebeløpet.

Søknaden behandles av UNOF sentralt (to styremedlemmer og to i administrasjonen). Vi deler ikke opplysningene i søknadene med andre, og informasjonen slettes ved utgangen av gjeldende toårsperioden med NUSO.

Søknadsfrist: 1. mai.

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på.

Beskriv kort bakgrunnen for at du søker om støtte.
Denne støtten er beregnet på dem som av økonomiske grunner vil ha vansker med å betale deltakeravgiften. Pass på at alle obligatoriske felter blir fylt ut. Sjekk at du har mottatt en kvittering via epost. Om du ikke mottar kvittering, ta kontakt med oss.