Reglement for Norsk Ungdomssymfoniorkester


§ NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester er en helhetlig orkesterskole. Det er viktig at
man tar vare på hverandre i orkesteret, og det gjelder både når man spiller og når man ellers
er sammen.


§ Si i fra til ledelsen hvis det er noe som er galt.

§ Alle stiller forberedt og klare til alle prøver og konserter. Vær til stede minst 15 minutter før
hver prøve begynner. Stemming foregår 5 minutter før hver prøve, slik at prøvene kan
begynne presis.

§ Du har ansvar for notene dine, så ta vare på dem.

§ Selv om NUSOs samlinger også er hyggelige sosiale samlinger, trenger man å sove. Det skal
være ro fra kl. 23.00.

§ Det er flere ansvarshavende på samlingen man kan henvende seg til. Ikke vær redd for å
kontakte de dersom du trenger hjelp eller ønsker å ta opp noe. Lederne er til stede for å
gjøre samlingen så trygg og hyggelig som mulig.

§ Alle samlingene til NUSO er rusfrie. Det betyr at det ikke er lov å nyte alkohol eller bruke
narkotika på området eller være påvirket der samlingen foregår. Brudd på regelverket får
konsekvenser. I praksis betyr dette konfiskering, en advarsel til de som enten har eller bruker
rusmidler på området, deretter (hvis en advarsel ikke hjelper) hjemsending for egen regning.
Dette gjelder for alle deltakere uavhengig av alder.

§ Husk å merke instrumenter, kasser, utstyr og effekter.