Søknadsfristen til NUSO — Norsk Ungdomssymfoniorkester 2018-2019 gikk ut 15. januar 2018. Vi åpner for påmelding til neste toårsperiode i januar 2020.