Home

NUSO er et nasjonalt symfoniorkester for ungdom mellom 13 og 20 år.

Søknadsfristen for deltakelse i NUSO 2020-2021 var 15. januar.

Det arrangeres fire samlinger i perioden 2020-21. Her kan du lese mer om orkesterets planer.


Om NUSO


Musikere velges ut gjennom prøvespill for en periode på to år. Søknadsportalen for 2020-2021 er nå stengt. Neste søknadsfrist er i januar 2022.

NUSO tar opp én til to assistentdirigenter i hver periode. Dette er ment som et ekstratilbud til noen som også kan spille i orkesteret.

Orkestret eies og drives av UNOF – De Unges Orkesterforbund og ledes av et kunstnerisk råd. Torodd Wigum er vår faste dirigent.

Nyheter fra NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester


  • Et tilbakeblikk på første toårige periode med NUSO
    I 2018 ble NUSO omorganisert til å være et toårig prosjektorkester, hvor musikerne spiller i orkesteret i to år om gangen. De skulle møtes til totalt fire orkestersamlinger på ulike steder i landet. Det var stor spenning knyttet til hvordan … Les mer
  • Neste stopp Estland
    Tubin, Tsjaikovskij og Irgens-Jensen! NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester reiser til Estland med framtredende norske, russiske og estiske komponister i bagasjen. Estlandsturneen blir den siste samlingen for NUSOs kull 2018-19, og avsluttes med to storslagne konserter i Jõhvi og Tallinn. Om … Les mer
  • NUSO og Norges Ungdomskor til Ålesund
    I påsken blir Ålesund inntatt av dyktige unge musikere fra hele landet. NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester og Norges Ungdomskor går sammen om en felles musikalsk prosjekt konsert i Ålesund Kirke.