Home

NUSO er et nasjonalt symfoniorkester for ungdom mellom 13 og 20 år.

Musikerne er med i orkesteret i to år, og møtes til fire spennende samlinger.

Søknadsfristen for deltakelse i NUSO 2020-2021 var 15. januar.

Grunnet koronasituasjonen utsettes orkesterperioden 2020-21 ett år fram i tid. De fire planlagte orkestersamlingene vi arrangeres i 2021 og 2022. Her kan du lese om orkesterets planer.


Om NUSO


Musikere velges ut gjennom prøvespill for en periode på to år. Søknadsportalen for 2020-2021 er nå stengt. Neste søknadsfrist er i januar 2022.

Uttaket til NUSO 2020-2021 er nå på plass. Her kan du se hvem som har kommet med.


Orkestret eies og drives av UNOF – De Unges Orkesterforbund og ledes av et kunstnerisk råd. Torodd Wigum er vår faste dirigent.

Nyheter fra NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester